Folletos-guía informativos sobre os contidos do Museo Pazo de Tor en Castellano, Galego, Catalá, Euskera, English, Français, Italiano, Deusch, Chinés, Xaponés e Portugués: