Programa escolar sobre Igualdade de Xénero

Os museos que non serven para a vida non serven para nada, proclama o Movemento para unha Nova Museoloxía (MINOM). A Rede Museística Provincial de Lugo, en coherencia con este principio, traballa desde o territorio, a través do patrimonio e coa comunidade, como espazos abertos á escoita, á re exión, e á tolerancia ante a pluralidade social.

En consecuencia, este bloque educativo centrado na Igualdade de Xénero desenvolve accións que afondan nos conceptos de identidade, recoñecemento, visibilidade e respecto, como dereitos funda para a convivencia.

Traballaremos varios eixos fundamentais utilizando as coleccións dos museos como medio:

 • Recoñecemos mulleres artistas.
 • Valoramos as tarefas atribuídas ás mulleres na Historia, especialmente as dos coidados.
 • Rachamos cos estereotipos de xénero e destacamos a diversidade de ser.
 • Identificamos o papel das mulleres no desenvolvemento das sociedades, en especial nas comunidades rurais, desde a ollada do ecofeminismo.

Cales son os nosos obxectivos?:

 • Promover a igualdade con perspectiva de xénero entre o alumnado.
 • Eliminar os prexuízos sexistas fomentando o pensamento crítico e respectando a diversidade de xénero.
 • Estimular a creatividade para xerar relatos inclusivos dentro do museo.
 • Aumentar o coñecemento sobre as mulleres artistas na historia da arte.
 • Recoñecer a historia das mulleres como parte esencial da evolución humana.
 • Impulsar unha actitude comprometida, ecoloxista e cidadá na defensa dos dereitos humanos.
 • Acadar as metas da Axenda 2030, e particularmente o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 5 sobre a Igualdade de Xénero.

A nosa programación sobre Igualdade de Xénero inclúe múltiples propostas e actividades, enfocadas e deseñadas específicamente para os distintos ciclos escolares e para as familias. Aquí podes descargar os cadernos didácticos:

Pode estar interesado tamén

Comparte nas túas redes